TOLERANCJE WYMIAROWE PROFILI WYCISKANYCH

Informacje ogólne

Tolerancje wymiarowe charakteryzują powtarzalność wymiarów w normalnych warunkach produkcyjnych. Obowiązują one dla wymiarów, dla których nie poczyniono innych ustaleń w trakcie przeglądu umowy. Możliwe jest uzyskanie ciaśniejszych pól tolerancji, jednakże zawsze pociąga to za sobą wzrost kosztów produkcji. Należy pamiętać o tym, by tolerancje specjalne ograniczyć tylko do wymiarów istotnych. Zapewniamy możliwość przeprowadzenia konsultacji, które zmniejszą koszty wyrobu i ryzyko wystąpienia niezgodności wymiarowych.

 • DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW PRZEKROJU POPRZECZNEGO PROFILI
 • DODATKI WYMIAROWE DO ODCHYŁEK KSZTAŁTOWNIKÓW ZE SWOBODNYMI RAMIONAMI NA PRZEKROJU POPRZECZNYM
 • DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI GRUBOŚCI ŚCIAN
 • TOLERANCJA PROSTOLINIOWOŚCI
 • SKRĘCENIE
 • WYPUKŁOŚĆ – WKLĘSŁOŚĆ (PŁASKOŚĆ POPRZECZNA)
 • TOLERANCJA KSZTAŁTU KONTURU
 • OWALNOŚĆ PRĘTÓW
 • ODCHYŁKI KĄTA
 • PROMIENIE KRAWĘDZI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
 • TOLERANCJE DŁUGOŚCI
 • SKOS CIĘCIA