TOLERANCJE WYMIAROWE PROFILI WYCISKANYCH - 2

DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW PRZEKROJU POPRZECZNEGO PROFILI

Wym.Pręty okr. Pręty kw. Pręty prost.Pręty sześć. Rury okr. ****) Pozostałe
Od-do
1-1,5-- --**) ***)-
1,5-3-- --- --
3-10- ±0,2-- -- ±0,25
10-20±0,22 ±0,22 ±0,25±0,22 ±0,25 ±0,6±0,3
20-30±0,3 ±0,3 ±0,3±0,3 ±0,3 ±0,7±0,4
30-50±0,35 ±0,35 ±0,4±0,35 ±0,35 ±0,9±0,5
50-80±0,45 ±0,45 ±0,6±0,4 ±0,4 ±1,1±0,6
80-120±0,65 ±0,65 ±0,8±0,65 ±0,6 ±1,4±0,7
120-180±1 ±1 ±1±0,8 ±0,9 ±1,75±1
180-220±1,15 ±1,15 ±1,4±1,1 ±1,1 ±2±1,3
220-270±1,3 - ±1,6- ±1,2 ±2,5±1,7
270-320±1,6 - ±1,8- ±1,4 ±3±2,1
 • *) – podana tolerancja dotyczy szerokości, tolerancję odchyłki grubości brać z rubryki prętów kwadratowych,
 • **) – podane wartości obowiązują dla odchyłek wymiarów od średniej (przeciętnej) średnicy, obliczonej jako różnica dwóch wymiarów, zdjętych w tym samym przekroju pod kątem 90 stopni (tolerancja owalu),
 • ***) – maksymalna dopuszczalna odchyłka od wymiaru nominalnego w dowolnym przekroju na długości,
 • ****) – tolerancje nie obowiązują dla rur o grubości ścian poniżej 2,5 % wymiaru nominalnej średnicy zewnętrznej.
 • DODATKI WYMIAROWE DO ODCHYŁEK KSZTAŁTOWNIKÓW ZE SWOBODNYMI RAMIONAMI NA PRZEKROJU POPRZECZNYM

  Wymiar EDodatki do odchyłek na końcach ramion swobodnych
  Powyżej - Do
  - 20-
  20 30±0,15
  30 40±0,25
  40 60±0,4
  60 80±0,5
  80 100±0,6
  100 125±0,8
  125 150±1
  150 180±1,2
  180 210±1,4
  210 250±1,6
  250 -±1,8
  Na rysunkach nr 2 i 3 przedstawiono kształtowniki ze swobodnymi końcami na przekroju. Określenie dopuszczalnych odchyłek wymiaru H przedstawiono w poniższych przykładach:
 • Przykład 1. Wymiar H: 20 mm, wymiar E: 100 mm, średnica koła opisanego: 100 – 200 mm, stop 6063. Dopuszczalna odchyłka H wg tabl. 1 wynosi ± 0,3 mm, plus dodatkowa dopuszczalna odchyłka z tabl. 2 wynosząca ± 0,6 mm; sumaryczna dopuszczalna odchyłka H wynosi ± 0,9 mm.
 • Przykład 2. Wymiar H: 40 mm, wymiar E: 50 mm, średnica koła opisanego: 100 – 200 mm, stop 6082. Dopuszczalna odchyłka H wg tabl. 1 wynosi ± 0,8 mm, plus dodatkowa dopuszczalna odchyłka wg tabl. 2 wynosząca ± 0,4 mm; sumaryczna dopuszczalna odchyłka H wynosi ± 1,2 mm.
 • DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI GRUBOŚCI ŚCIAN

  Grubość ścianki Dopuszczalna odchyłka grubości ścianki
  Ścianka A
  ø koła opisanego
  Ścianka B
  ø koła opisanego
  Ścianka C
  ø koła opisanego
  Pow.Do≤ 100 ≥ 300≤ 100≥ 300 ≤ 100≥ 300
  -1,5±0,15±0,2 ±0,2±0,3±0,25 ±0,35
  1,53±0,15±0,25 ±0,25±0,4±0,3±0,5
  36 ±0,2±0,3 ±0,4 ±0,6±0,5 ±0,75
  610 ±0,25±0,35 ±0,6 ±0,8±0,75 ±1
  1015 ±0,3±0,4 ±0,8 ±1±1 ±1,2
  1520 ±0,35±0,45 ±1,2 ±1,5±1,5 ±1,9
  2030 ±0,4±0,5 ±1,5 ±1,8±1,9 ±2,2
  3040 ±0,45±0,6 - ±2- ±2,5
  4050-±0,7 ----

  Następna strona ->