TOLERANCJE WYMIAROWE PROFILI WYCISKANYCH - 4

TOLERANCJA KSZTAŁTU KONTURU

Szerokość W konturu Tolerancja konturu = średnica C koła
do wyznaczenia pola tolerancji
Pow.Do
-300,3
30600,5
60900,7
901201,0
1201501,2
1502001,5
2002502,0
2503002,5
W odniesieniu do kształtowników o przekroju poprzecznym w kształcie krzywej, odchyłka od teoretycznego kształtu linii (wynikającego z rysunku) w dowolnym punkcie tej krzywej nie powinna przekraczać tolerancji C z tablicy 7. Biorąc pod uwagę wszystkie punkty krzywej, pole tolerancji powinno być określone jako pole ograniczone dwoma liniami stycznymi do wszystkich okręgów o średnicy C, których środki leżą wzdłuż krzywej teoretycznej (rys 11). UWAGA: tolerancje konturu można sprawdzić przykładając koniec obciętego kształtownika do rysunku przekroju poprzecznego w skali 1:1, z zaznaczonym na nim polem tolerancji.

OWALNOŚĆ PRĘTÓW

Owalność jest różnicą między średnicami: maksymalną i minimalną, mierzonymi w tym samym przekroju poprzecznym. Maksymalna dopuszczalna owalność dla prętów wynosi 50% pola tolerancji wymiaru zewnętrznego, np. dla średnicy z tolerancją ± 0,30 maksymalna owalność wynosi 0,30 mm.

ODCHYŁKI KĄTA

Szerokość W Maksymalna dopuszczalna odchyłka Z kąta prostego dla krótszego ramienia w mm
PowyżejDoPręty kwadratowePręty prostokątne *) Rury i kształtowniki *))
210- 0,1-
10300,01 × szerokość0,01 × szerokość0,4
30500,01 × szerokość0,01 × szerokość0,7
50800,01 × szerokość0,01 × szerokość1,0
801201,0 1,01,4
1201801,0 1,02,0
1802401,5 1,52,6
240300- -3,1
  • *) – jako podstawa doboru odchyłki służy wymiar grubości płaskownika
  • *)) – maksymalna dopuszczalna odchyłka α od kąta innego niż prosty powinna wynosić ± 1°.
  • <- Poprzednia strona Następna strona ->