TOLERANCJE WYMIAROWE PROFILI WYCISKANYCH - 5

PROMIENIE KRAWĘDZI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Ostre krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne mogą być nieznacznie zaokrąglone, jeżeli nie są zaznaczone na rysunku. Dopuszczalne promienie tych krawędzi podano w tabeli
Grubość ścianki A, B lub C *)Maks. promień nie określony na rysunku Maks. odchyłka promieni oznaczonych na rysunku
Stop 6082Pozostałe stopyStop 6082Pozostałe stopy
≤ 50,80,6 ≤± 0,5
> 51,51,0 ± 10%
*) – jeżeli zmienność grubości ścianek jest skomplikowana, to maksymalny dopuszczalny promień w strefie przejściowej zależy od ścianki o większej grubości.

TOLERANCJE DŁUGOŚCI

Długość (L) mmTolerancje (D) mm
- 1500+3/-0
1501 -Maks. 2 mm na metr

SKOS CIĘCIA

Skos cięcia powinien mieścić się w połowie pola tolerancji długości; np. w przypadku długości z tolerancją +10/-0 skos cięcia powinien mieścić się w 5 mm.

<- Poprzednia strona