Stop EN AW-2007 (AlCu4MgMn)

stop aluminium EN AW-2007

EN AW-2007 AlCu4MgMn

EN AW-2007 AlCu4MgMn należy do stopów utwardzalnych. W związku z tym obróbka cieplna, taka jak roztwór do wyżarzania, a następnie naturalne starzenie, jest niezbędna do tego, aby ten stop rozwinął swój pełny potencjał. Ten zautomatyzowany stop może być dalej przetwarzany przy dużych prędkościach skrawania, tworząc krótkie wióry. Jest to zatem szczególnie odpowiednie w przypadku toczonych części, takich jak podkładki lub śruby.

2007 – Własności technologiczne

Podatność stopu na anodowanie25%
Odporność na korozję50%
Spawalność25%
Obrabialność75%

Podstawowe informacje techniczne

EN AW-2007, AlCu4MgMn należy do serii 2000 – stopy miedzi. Stopy te są lepiej znane pod nazwami handlowymi dural, duralminum lub superdural. Stop można utwardzić przez podgrzanie do temperatury topnienia, a następnie ochłodzenie do wody i spontaniczne utwardzenie (starzenie) w normalnej temperaturze. Są to najczęściej stosowane stopy formujące stosowane w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym dla części pracujących w normalnych temperaturach. Jest to lekki stop o wysokiej wytrzymałości, ale niskiej odporności na korozję.

Stop zawierający od 4,0 do 5,0% miedzi. Nadaje się do produkcji części maszyn, śrub i nitów. Ma bardzo podobne właściwości do EN AW-2011, ale jest trudniejszy. Tworzy krótkie wióry, nadaje się do obróbki skrawaniem, gwintowania i obróbki szybkiej. Stop ten ma niską odporność na korozję i nie nadaje się do spawania ze względu na wysoką zawartość miedzi.

EN AW-2007 – Własności mechaniczne

No data available.

W stopie 2007 w asortymencie składowym lub na zamówienie:

Pręty i formatki

Na tej stronie jest jakiś błąd? Prosimy o kontakt.
Dane te mają jedynie charakter orientacyjny i nie zastępują całej specyfikacji jako takiej. W szczególności wymagania dotyczące właściwości mechanicznych różnią się znacznie w zależności od stanu, produktu i wymiarów produktu.
Wszystkie informacje oparte są na naszej obecnej wiedzy i są przekazywane w dobrej wierze. Informacje zawarte w tym arkuszu danych pochodzą z różnych uznanych źródeł, w tym norm EN, uznanych referencji branżowych (drukowanych i online) oraz danych produktu. Materiały dostarczone przez firmę mogą znacznie różnić się od tych danych, ale będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi i obowiązującymi normami.