Kontakty w Polsce

Adres:PPUH PROAL s.c.
ul. Cmentarna 3
43-300 Bielsko-Biała

Osoby prowadzące:Grażyna Stefanowicz
Jerzy Pilch

Telefon:+48 338 100 185
+48 508 385 101
Fax:+48 338 165 430
e-mail:proal@proal.com.pl

Kontakty w Republice Czeskiej

Adres:NPS PROAL s.r.o.
Nákladní 3
702 00 Ostrava

Osoby prowadzące:Jacek Wolny
Jerzy Pilch
Ryszard Stefanowicz

Telefon:+420 596 617 075
+420 606 742 641
Fax:+420 596 617 075
e-mail:proal@proal.cz