Normy techniczne dotyczące aluminium

aluminium

Normy techniczne dotyczące aluminium

Zestawienie norm technicznych polskich i europejskich dotyczących aluminium i wyrobów z aluminium.

PN-ENTreść
485-1Blachy, taśmy i płyty - Warunki techniczne kontroli i dostawy
485-2Blachy, taśmy i płyty - Własności mechaniczne
485-3Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na gorąco
485-4Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno
486Wlewki do wyciskania - Specyfikacja techniczna
487Wlewki do walcowania - Specyfikacja techniczna
515Wyroby przerobione plastycznie - Oznaczenia stanów
541Wyroby walcowane na puszki, zamknięcia i wieczka - Specyfikacja techniczna
546-1Folia - Warunki techniczne kontroli i dostawy
546-2Folia - Własności mechaniczne
546-3Folia - Tolerancje wymiarów
546-4Folia - Wymagania dotyczące specyficznych własności
570Półwyroby do wyciskania otrzymywane z materiałów obrabianych plastycznie - Wymagania
573-1Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie - System oznaczeń numerycznych
573-2Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie - System oznaczeń na podstawie symboli chemicznych
573-3Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie - Skład chemiczny
573-4Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie - Rodzaje wyrobów
586-1Odkuwki - Warunki techniczne kontroli i dostawy
586-2Odkuwki - Własności mechaniczne i inne wymagane własności
586-3Odkuwki - Tolerancje wymiarów i kształtu
601Odlewy - Skład chemiczny odlewów przeznaczonych do kontaktu z artykułami żywnościowymi
602Wyroby przerobione plastycznie - Skład chemiczny półwyrobów stosowanych do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z artykułami żywnościowymi
603-1Materiał na odkuwki obrobiony plastycznie - Warunki techniczne kontroli i dostawy
603-2Materiał na odkuwki obrobiony plastycznie - Własności mechaniczne
603-3Materiał wyjściowy do kucia przerobiony plastycznie - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu
604-1Materiał na odkuwki odlewany - Warunki techniczne kontroli i dostawy
604-2Materiał na odkuwki odlewany - Warunki techniczne kontroli i dostawy
683-1Materiał wyjściowy na żeberka wymienników ciepła - Warunki techniczne kontroli i dostawy
683-2Materiał wyjściowy na żeberka wymienników ciepła - Własności mechaniczne
683-3Materiał wyjściowy na żeberka wymienników ciepła - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu
754-1Pręty i rury ciągnione na zimno - Warunki techniczne kontroli i dostawy
754-2Pręty i rury ciągnione na zimno - Własności mechaniczne
754-3Pręty i rury ciągnione na zimno - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów okrągłych (oryg.)
754-4Pręty i rury ciągnione na zimno - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów kwadratowych
754-5Pręty i rury ciągnione na zimno - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów prostokątnych
754-6Pręty i rury ciągnione na zimno - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów sześciokątnych
754-7Pręty i rury ciągnione na zimno - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur bez szwu
754-8Pręty i rury ciągnione na zimno - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur z matryc komorowych
755-1Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Warunki techniczne kontroli i dostawy
755-2Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Własności mechaniczne
755-3Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów okrągłych
755-4Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów kwadratowych
755-5Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów prostokątnych
755-6Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów sześciokątnych
755-7Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur bez szwu
755-8Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur z matryc komorowych
755-9Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników
851Krążki i materiał wyjściowy na krążki do produkcji naczyń kuchennych - Specyfikacje
941Krążki i materiał wyjściowy na krążki do ogólnych zastosowań - Specyfikacje
1301-1Drut ciągniony - Warunki techniczne kontroli i dostawy
1301-2Drut ciągniony - Własności mechaniczne
1301-3Drut ciągniony - Dopuszczalne odchyłki wymiarów
1386Płyty żeberkowe - Specyfikacje
1396Blachy i taśmy powlekane w rulonach do ogólnych zastosowań - Specyfikacje
1592-1Rury zgrzewane liniowo prądem wysokiej częstotliwości HF - Warunki techniczne kontroli i dostawy
1592-2Rury zgrzewane liniowo prądem wysokiej częstotliwości HF - Własności mechaniczne
1592-3Rury zgrzewane liniowo prądem wysokiej częstotliwości HF - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur okrągłych
1592-4Rury zgrzewane liniowo prądem wysokiej częstotliwości HF - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur kwadratowych, prostokątnych i kształtowych
1669Metody badañ - Próba miseczkowania blach i taœm
1715-1Materiał wyjściowy do ciągnienia - Wymagania ogólne oraz ogólne warunki techniczne kontroli i dostawy
1715-2Materiał wyjściowy do ciągnienia - Specyficzne wymagania do zastosowań elektrycznych
1715-3Materiał wyjściowy do ciągnienia - Specyficzne wymagania do zastosowań mechanicznych (z wyjątkiem spawania
1715-4Materiał wyjściowy do ciągnienia - Specyficzne wymagania do zastosowań spawalniczych
1780-1Oznaczenia gąsek do przetopienia z aluminium stopowego, stopów wstępnych i odlewów - System oznaczeń numerycznych
1780-2Oznaczenia gąsek do przetopienia z aluminium stopowego, stopów wstępnych i odlewów - System oznaczeń na podstawie symboli chemicznych
1780-3Oznaczenia gąsek do przetopienia z aluminium stopowego, stopów wstępnych i odlewów - Zasady zapisywania składu chemicznego
12020-1Kształtowniki precyzyjne wyciskane ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 - Warunki techniczne kontroli i dostawy
12020-2Kształtowniki precyzyjne wyciskane ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu
12258-1Terminy i definicje - Terminy ogólne
12258-2Terminy i definicje - Analiza chemiczna
12482-1Materiał wyjściowy do dalszego walcowania przeznaczony do ogólnych zastosowań - Specyfikacje materiału wyjściowego do dalszego walcowania, walcowanego na gorąco
12482-2Materiał wyjściowy do dalszego walcowania przeznaczony do ogólnych zastosowań - Specyfikacje materiału wyjściowego do dalszego walcowania, walcowanego na zimno

Na tej stronie jest jakiś błąd? Prosimy o kontakt.
Dane te mają jedynie charakter orientacyjny i nie zastępują całej specyfikacji jako takiej. W szczególności wymagania dotyczące właściwości mechanicznych różnią się znacznie w zależności od stanu, produktu i wymiarów produktu.
Wszystkie informacje oparte są na naszej obecnej wiedzy i są przekazywane w dobrej wierze. Informacje zawarte w tym arkuszu danych pochodzą z różnych uznanych źródeł, w tym norm EN, uznanych referencji branżowych (drukowanych i online) oraz danych produktu. Materiały dostarczone przez firmę mogą znacznie różnić się od tych danych, ale będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi i obowiązującymi normami.